Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Aid and support given to immigrants in Poland

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.9] Education

Title variant

PL Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów przebywających w Polsce. Komunikat z badań jakościowych.

Year of publication

2020

Published in

Rozprawy Społeczne

Journal year: 2020 | Journal volume: 14 | Journal number: 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • help
  • suport
  • migration networks
  • immigrants
PL
  • sieci migracyjne
  • imigranci
  • wsparcie
  • pomoc
Abstract

PL Celem badań było poznanie profesjonalnych i nieprofesjonalnych działań pomocowych i wspierających świadczonych cudzoziemcom przed i po emigracji do Polski. Wnioski. W miarę wydłużania się czasu pobytu migranta na obczyźnie maleje rola kapitału społecznego, a wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego, co oznacza, że podczas przeżywanych trudności migranci próbują radzić sobie z nimi samodzielnie, bez pomocy innych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności. Materiał i metody: Badania jakościowe zostały przeprowadzone w grupie 21 imigrantów. W badaniach wzięło udział osiem kobiet i trzynastu mężczyzn, którzy reprezentowali w sumie czternaście narodowości. W badaniach wykorzystano metodę biograficzną, techniką zaś był wywiad narracyjno-biograficzny. Wyniki: Dla badanych imigrantów najbardziej wartościowe okazało się wsparcie nieformalne, udzielane przez osoby posiadające doświadczenia migracyjne. Wnioski: W miarę wydłużania się czasu pobytu migranta na obczyźnie maleje rola kapitału społecznego, a wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego, co oznacza, że podczas przeżywanych trudności migranci próbują radzić sobie z nimi samodzielnie, bez pomocy innych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności.

Pages (from - to)

63 - 81

DOI

10.29316/rs/118974

URL

http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Numer-1-2020,8793

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Text Version

final published version

Release date

01.06.2020

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0