Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Najistotniejsze czynniki sukcesu w przebiegu procesu adaptacji imigrantów do nowego środowiska społeczno-kulturowego w narracji cudzoziemców osiadłych w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.9] Education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule poruszono zagadnienie czynników, które warunkują osiągnięcie sukcesu na emigracji przez cudzoziemców. Przedstawiono w nim wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w 2016 roku przez Autorkę.

Pages (from - to)

139 - 148

URL

https://kupksiazke.ujk.edu.pl/ujk/751-interdyscyplinarny-wymiar-sukcesu-zyciowego.html

Book

Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego

Ministry points / chapter

20.0