Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Polityka państwa i rozwój bezpośrednich inwestycji zagraniczych

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  • polityka państwa
Pages (from - to)

432 - 443

Book

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii

Ministry points / chapter

20.0