Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Od "Państwa Buforowego" do "Państwa Sezonowego". Postrzeganie Polski w Niemieckiej kulturze Politycznej w latach 1914-1925

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

9 - 22

Book

Polska i Niemcy : od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922-1926/1934 : zbiór studiów

Ministry points / chapter

20.0