Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Laicyzm w nauczaniu prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2020

Published in

Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła

Journal year: 2020 | Journal number: 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • laicyzm
  • zamęt
  • Stefan Kard. Wyszyński
EN
  • Cardinal Wyszynski
  • laicism
  • anticatholicism
Abstract

PL Jak widać z przytoczonych przykładów problematyka laicyzmu zajmowała poczesne miejsce w nauczaniu Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Należy jednocześnie podkreślić, że Prymas nie ograniczał się do zdiagnozowania niebezpieczeństw związanych z promowaniem – w słowie i praktyce – przez władze peerelowskie agresywnego, ideologicznie motywowanego laicyzmu. Przeciwstawiał mu przeciwieństwo rewolucji (kontr – rewolucję), czyli ożywienie wiary milionów Polaków, a tym samym program żmudnego podnoszenia się z wad narodowych i odbudowy więzów społecznych na drogach Wielkiej Nowenny i obchodów Milenium chrztu Polski, który zapoczątkował na naszych ziemiach dzieje ochrzczonego narodu.

Pages (from - to)

26 - 39

URL

http://spoleczenstwo.civitaschristiana.pl/2020/12/31/laicyzm-w-nauczaniu-prymasa-polski-kard-stefana-wyszynskiego/

License type

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

31.12.2020

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0