Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ doboru metody normalizacji danych na ocenę wrażliwości współczynników zdolności klasyfikacyjnej na liczebność bardzo małych przyrostów wartości parametrów

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN The influence of the data normalization methods to the evaluation the dependence of the classification ability rates of the number of very small increments in parameter values

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • struktura geometryczna powierzchni
  • zdolność klasyfikacyjna parametrów
Pages (from - to)

109 - 120

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2021/23/

Book

Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, 2020

Ministry points / chapter

20.0