Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Samobójstwa nastolatków w Poznaniu w okresie od 1.01.1919 do 1.09.1939.

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Translation authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.8] Sociology
[6.9] Education

Title variant

EN Teen suicides in Poznań from 1 January 1919 to 1 September 1939

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • samobójstwa nastolatków, dwudziestolecie międzywojenne, doniesienia prasowe, Poznań
EN
  • suicides of adolescents, the interwar period, two decades between WWI and WWII, press reports, Poznań
Abstract

PL Badania będące podstawą niniejszego rozdziału pokazują, że w okresie międzywojennym w Poznaniu samobójstwo popełniły 63 nastoletnie osoby. Przedstawiony tu przegląd badań nad samobójstwami młodzieży koncentruje się na czasach współczesnych, natomiast rozdział dotyczy samobójstw młodzieży do 20. roku życia w okresie od 1.01.1919 do 1.09.1939 roku. Dane statystyczne dostarczają jedynie ogólnych informacji, nie pozwalają na głębszą analizę przypadków i mnożą pytania o motywy, okoliczności i skutki. Postanowiono zatem przyjrzeć się doniesieniom prasowym na temat samobójstw nastolatków zamieszczonych w okresie od 1.01.1919 do 1.09.1939 roku na łamach „Kuriera Poznańskiego”, który był najbardziej poczytnym dziennikiem ówczesnego Poznania.

EN The research which formed the basis of this chapter shows that 63 teenagers committed suicide in Poznań during the interwar period. The presented review of research on suicides among teenagers focuses on modern times, while the chapter deals with suicides of adolescents up to 20 years of age in the period from 01/01/1919 to 01/09/39. The statistics provide only general information and do not allow for a deeper case study. Moreover, they multiply questions about motives, circumstances and effects. Therefore, it was decided to look at the press reports on teen’s suicides published in the period from 1 January 1919 to 1 September 1939 in “Kurier Poznański”, which was the most widely read daily newspaper in Poznań at that time.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

73 - 94

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/38/74/

Book

Historyczne i współczesne przestrzenie edukacji dziecka

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

08.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0