Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

(Bez)troska dziennikarzy piszących o przypadkach samobójstw na przykładzie „Kuriera Poznańskiego” w XX-leciu międzywojennym

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.8] Sociology
[6.9] Education

Title variant

EN The (without) concern of journalists writing about suicide incidents on the example of „Kurier Poznański” in the interwar period

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • opinia publiczna, informacje o samobójstwach, samobójstwo, notatki prasowe, dwudziestolecie międzywojenne, etyka dziennikarska
EN
  • public opinion, information on suicides, suicide, press releases, interwar period, journalistic ethics
Abstract

PL Niniejszy artykuł skupia się na problematyce prawidłowych zasad informowania opinii publicznej o samobójstwie, tak aby nie wywoływać zachowań naśladowczych. Podane są tu zatem informacje na temat tak zwanego efektu Wertera, a w dalszej części artykułu, też te o zasadach informowania opinii publicznej o przypadkach samobójstw w sposób bezpieczny. Zasadnicza część niniejszej pracy zawiera analizę wybranych artykułów z wychodzącego w okresie międzywojennym dziennika „Kuriera Poznańskiego”, w których ówcześni dziennikarze popełnili błędy w przedstawianiu opinii publicznej poszczególnych przypadków samobójstw.

EN This article focuses on the correct principles of informing the public about suicide, so as not to induce imitative behavior. Therefore, information is provided on the so-called Werther effect, and later in the article, also on the principles of informing the public about suicide cases in a safe manner. The main part of this work contains an analysis of selected articles from the daily Kurier Poznański, published in the interwar period, in which journalists of the time made mistakes in presenting individual suicides to the public.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

59 - 81

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/44/60/

Book

Troska. Między teorią a praktyką

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

09.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0