Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Normalizacja wartości parametrów w ocenie ich zdolności różnicowania cech struktury geometrycznej powierzchni technicznych

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • struktura geometryczna powierzchni, zdolność klasyfikacyjna parametrów
Abstract

PL Parametry techniczne, a w szczególności parametry opisujące cechy stereo- metryczne powierzchni, charakteryzują się różnymi zakresami wartości. Dlatego, w celu umożliwienia porównywania ich pod kątem zdolności klasyfikacyjnej, konieczne jest unormowanie wartości tych parametrów. Przedmiotem pracy jest analiza wpływu doboru metody normalizacji danych na sumaryczną ocenę ich zdolności klasyfikacyjnej, opartej na poszczególnych kryteriach oceny zdolności klasyfikacyjnej. Przeanalizowano wartości 83 parametrów charakteryzujących cechy stereometryczne dla 22 powierzchni powstałych w różnych procesach obróbki. Zbadane powierzchnie różnią się istotnie cechami stereo- metrycznymi powierzchni przy zbliżonej wartości parametru .

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

11 - 25

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/06/12/

Book

Technologie przyszłości. Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0