Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Specyfika zachowań samobójczych osób starszych

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.8] Sociology

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • samobójstwa seniorów
  • samobójstwa altruisztyczne
  • pandemia COVID-19
  • listy pożegnalne
Abstract

PL Samobójstwa starszych osób wynikają ze zróżnicowanych splotów sytuacyjnych. Wśród motywów skłaniających seniorów do podejmowania samobójstw są także motywy altruistyczne. W artykule opisano specyfikę zachowań samobójczych osób starszych, przedstawiono dane statystyczne dotyczące skali zjawiska w Polsce w okresie pandemii COVID-19 , a także przeprowadzono analizę listów pożegnalnych w celu rozpoznania motywów samobójstw seniorów

Pages (from - to)

187 - 206

Book

Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych

Ministry points / chapter

20.0