Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Samobójstwa mniejszości narodowych w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.8] Sociology

Title variant

EN Suicides of national minorities in Poznań during the interwar period

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • samobójstwo
  • mniejszości narodowe
  • cechy społeczno-demograficzne
Abstract

PL Wśród mieszkańców międzywojennego Poznania dominowała narodowość polska. Ponadto do mniejszości narodowych należała ludność niemiecka, żydowska i ukraińska. Badania dowiodły, że udział samobójstw mniejszości narodowych w Poznaniu wyniósł 7,7%. Samobójstwo popełniło 40 osób narodowości niemieckiej, 13 osób narodowości żydowskiej i 10 osób narodowości ukraińskiej. W badaniach uzyskano informacje na temat płci, wieku,stanu cywilnego, zawodu oraz metod popełniania samobójstwa przez przedstawicieli mniejszości narodowych w Poznaniu.

Pages (from - to)

91 - 109

DOI

10.31338/uw.9788323555636.pp.91-109

Book

Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej

Ministry points / chapter

20.0