Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

„Trufle klęski i nieszczęścia”. Kryzysy polityczne i cywilizacyjne w oczach Zygmunta Krasińskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Title variant

EN „Truffles of defeat and misfortune”. Political and civilisational crisis in Zygmunt Krasiński’s perception

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Zygmunt Krasiński, kryzys, myśl polityczna
EN
  • Zygmunt Krasiński, crisis, political thought
Abstract

PL Tematem tekstu jest sposób postrzegania przez Zygmunta Krasińskiego politycznych i cywilizacyjnych kryzysów. Ten romantyczny poeta był świadkiem szeregu politycznych i społecznych wstrząsów (powstanie listopadowe, rabacja galicyjska, Wiosna Ludów, wojna krymska), które pozostawiły trwały ślad na jego kulturowej refleksji i myśli politycznej. Poeta postrzegał różne aspekty rewolucji w dziewiętnastowiecznej Europie jako wynik działania dwóch radykalizmów: jednego mającego korzenie w spuściźnie rewolucji francuskiej, drugiego czerpiącego swą siłę i wpływy z tajnej agendy (oraz finansowania) ze strony rosyjskiego samodzierżawia, które publicznie przedstawiało się jako ostoja ładu i porządku. Historiozoficzny pesymizm Krasińskiego nie wykluczał jednak nadziei, że po okresie poważnych wstrząsów politycznych i społecznych w Europie w końcu powstanie niepodległa Polska, która jest niezbędnym czynnikiem dla utrzymania politycznej i kulturowej stabilizacji na kontynencie

Pages (from - to)

79 - 92

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/55/78/

Book

Viro Vere Academico Księga poświęcona pamięci profesora Bogdana Walczaka

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2022

Date of Open Access to the publication

3 months after publication

Ministry points / chapter

20.0