Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza korelacji sumarycznych współczynników oceniających zdolność klasyfikacyjną parametrów służących do oceny cech struktury geometrycznej powierzchni technicznych oraz współczynników sformułowanych ze względu na poszczególne kryteria

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Analysis of the corrlation of summary classification ability rates and coefficients formulated with respect to individual criteria

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • parameter classification ability, surface geometric structure
PL
  • struktura geometryczna powierzchni, zdolność klasyfikacyjna parametrów
Abstract

EN n the research the correlation of summary classification ability rates and coefficients formu‑lated with respect to individual criteria was examined. The aim of the work is also to investigate the correlation between the parameters with the highest classification ability. The values of 83 3D parameters characterizing the stereometric features for 22 surfaces created in various machining processes were taken into account. The examined surfaces differ significantly in the stereometric characteristics of the surface with the similar value of the St parameter.

PL Do oceny cech stereometrycznych powierzchni technicznych stosowanych jest obecnie ponad trzysta parametrów, które charakteryzują się różnymi zakresami wartości. Aby możliwe było porównywanie ich pod kątem zdolności klasyfikacyjnej, konieczne jest unormowanie ich wartości. Przedmiotem pracy jest ocena korelacji i wyznaczenie regresji między sumarycznymi współczynnikami zdolności klasyfikacyjnej a współczynnikami sformułowanymi ze względu na poszczególne kryteria. Celem pracy jest również zbadanie korelacji między parametrami o najwyższej zdolności klasyfikacyjnej i zaproponowanie komplementarnego zestawu tych parametrów do oceny powierzchni. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych wartości 83 parametrów charakteryzujących cechy stereometryczne dla 22 powierzchni powstałych w różnych procesach obróbki. Zbadane powierzchnie różnią się istotnie cechami stereometrycznymi powierzchni przy zbliżonej wartości parametru St.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

25 - 43

Book

Nowoczesne technologie w przemyśle. Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn.

Ministry points / chapter

20.0