Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Lateralizacja i język

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.9] Education

Title variant

EN Lateralization and language

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • lateralizacja, mowa, język
EN
  • lateralization, speech, language
Abstract

PL Rozdział ma charakter ogólnoprzeglądowy. Dotyczy analizy publikacji na temat lateralizacji (ze szczególnym uwzględnieniem tych prac, w których autorzy podjęli próby zlokalizowania wybranych funkcji językowych w mózgu). Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak współcześnie rozumiana jest lateralizacja i gdzie (w świetle najnowszych badań) w ludzkim mózgu rozmieszczone są reprezentacje języka? Przywołane będą doniesienia na temat: lateralizacji, lokalizacji funkcji językowo-mownych w mózgu, zmian w lateralizacji związanych z wiekiem. Wykazano, że, wbrew funkcjonującym obiegowo opiniom, udział prawej półkuli w przetwarzaniu języka jest silny we wczesnym okresie życia i zmniejsza się w okresie dzieciństwa na rzecz półkuli lewej.

Pages (from - to)

151 - 163

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/15/

Book

Neurodydaktyka. Tendencje i współczesne wyzwania

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0