Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Innowacyjność w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Title variant

EN Innovation in forming enterprise value

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • innowacyjność
  • działalność innowacyjna
  • wartość przedsiębiorstwa
  • maksymilizacja wartości przedsiębiorstwa
EN
  • innovation
  • innovative activity
  • enterprise value
  • maximising enterprise value
Abstract

PL Wyzwania gospodarcze wynikające z aktualnych uwarunkowań prowadzenia biznesu sprawiają, że zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie jest sprawą prostą. Rosnące oczekiwania klientów i zaostrzająca się konkurencja wymuszają potrzebę orien- tacji działań gospodarczych na zapewnienie zdolności odpowiedzi na aktualne wyzwania kształtowane przez wymagający rynek, jako podstawowej drogi rozwoju, a także wzmacniania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw. W myśl powyższego strategia sukcesu współczesnego biznesu wyrasta na gruncie przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla wzmacniania skuteczności działania i rozwoju jednostek gospodarujących, napędzających rozwój społeczno-gospodarczy. Stymulantą wyżej określonego działania jest szeroko pojęta działalność innowacyjna. Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę innowacyjności w kontekście jej wpływu na kształtowanie wartości przedsiębiorstw. Prezentuje układ wyzwań innowacyjnych podejmowanych w praktyce biznesu, wraz z określeniem znaczenia działalności innowacyjnej w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Pages (from - to)

29 - 41

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/26/32/

Book

Innowacje - od idei po użytkowanie . Teoria i zastosowanie w praktyce. Tom I. By innowacja miała wartość.

Copyrights to the institution

Akademia im. Jakuba z Paradyża

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

06.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0