Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wskaźniki finansowe jako narzędzie kontrolno ‑ostrzegawcze w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Title variant

EN Financial indicators as a control ‑warning instrument in the assessment of an enterprise’s financial situation

Year of publication

2023

Published in

Przedsiębiorczość - Edukacja

Journal year: 2023 | Journal volume: 19 | Journal number: 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kondycja finansowa
  • przedsiębiorstwo
  • wskaźnik finansowy
EN
  • enterprise
  • financial condition
  • financial indicators
Abstract

PL Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz konieczność podejmowania decyzji dostosowanych do zmiennych warunków otoczenia, w jakich przyszło funkcjonować obecnie współczesnym organizacjom, wymaga dysponowania rzetelnymi i pełnymi informacjami. Do tego celu wykorzystywane są wskaźniki finansowe, za pomocą których opisywane są różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poszczególne wskaźniki finansowe tworzą system miar kondycji finansowej, generujący sygnały ostrzegaw-cze o pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem artykułu jest wykazanie, iż wskaźniki finansowe tworzą system miar kondycji finansowej umożliwiający kontrolę działalności gospodarczej, a także uzyskanie sygnałów ostrzegawczych informujących o pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jako metody badawcze w artykule wykorzystano przede wszystkim krytyczną analizę literatury oraz analizę studium przypadku (case study). Na podstawie przedsiębiorstwa CCC S.A. wykazano, iż wskaźniki finansowe w sposób obiektywy, uwzględniając różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalają ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jednocześnie wskaźniki finansowe tworząc system miar kondycji finansowej pozwalają wskazać obszary działalności, które wymagają szczególnej uwagi ze strony zarządzających na pojawiające się zagrożenia.

Pages (from - to)

46 - 58

DOI

10.24917/20833296.191.4

URL

https://p-e.up.krakow.pl/article/view/10106/9420

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

29.06.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0