Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

ANALIZA I OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁEK O NISKIEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Title variant

EN ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL LIQUIDITY OF COMPANIES WITH LOW MARKET VALUE LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Year of publication

2023

Published in

Finanse i Prawo Finansowe

Journal year: 2023 | Journal volume: 1 | Journal number: 37

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • płynność finansowa
  • statyczne wskaźniki płynności finansowej
  • kapitalizacja
  • spółka
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
EN
  • financial liquidity
  • tatic liquidity ratios
  • capitalization
  • company
  • Warsaw Stock Exchange
Abstract

PL Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena płynności finansowej spółek giełdowych o niskiej kapitalizacji, których wartość rynkowa nie przekraczała 20 mln złotych. W opracowaniu za hipotezę przyjęto to, że spółki o niskiej wartości rynkowej notowane Analiza i ocena płynności finansowej spółek na Rynku Głównym GPW w Warszawie utrzymują niskie poziomy wskaźników płynności finansowej, które przekładają się na negatywną ocenę płynności FINANSOWEJ

Pages (from - to)

51 - 67

DOI

10.18778/2391-6478.1.37.03

URL

https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/14149/16826

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

27.03.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0