Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zmiany wielkości i struktury produkcji odlewów w Polsce na tle tendencji światowych w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Changes in the size and structure of casting production in Poland against the backdrop of global tendencies in the 21st century

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • produkcja odlewnicza
  • żeliwo
  • staliwo
  • stopy aluminium
  • stopy metali nieżelaznych
EN
  • foundry production
  • iron alloys
  • cast iron
  • cast steel
  • non-ferrous metals
Abstract

PL W pracy zestawiono dane dotyczące całkowitej produkcji odlewów zarówno w skali światowej, jak i w Polsce, w latach 2000, 2015 i 2020 oraz określono średnioroczne tempo zmian wolumenu pro- dukcji w trzech wybranych okresach. Uwzględniono przy tym rodzaje stopów odlewniczych, służących do wytwarzania odlewów. W analizowanym okresie produkcja odlewnicza wzrastała w skali światowej w średniorocznym tempie ok. 2,5%, zaś w Polsce średniorocznie o ok. 0,4%. Największym producentem odlewów, z ponad 49%-owym udziałem w rynku odlewów w roku 2020 były Chiny; wyraźnie zmniejszyły się udziały w światowej produkcji odlewów dużych, przed laty, wytwórców odlewów, takich jak USA, Japonia, Niemcy, Rosja. Udział Polski w światowym rynku odlewów w latach 2000 i 2020 wynosił odpowiednio ok. 1,2% oraz ok. 0,8%

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

21 - 31

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/33/22/

Book

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE 2022. Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

09.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0