Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ temperatury tłoczenia filamentu PET-G na Wytrzymałość i jakość elementów wykonywanych metodą modelowania przyrostowego

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN influence of pet-G filament extrusion temperature on the strength and quality of elements made by incremental modeling

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • druk 3D
 • FDM
 • FFF
 • temperatura topienia
 • PET-G
 • chropowatość
EN
 • 3D printing
 • FDM
 • FFF
 • melting point
 • PET-G
 • roughness
Abstract

PL W pracy określono wpływ temperatury wytłaczania filamentu PET-G na tolerancje wymiarowe, wytrzymałość na rozciąganie oraz stan powierzchni próbek. Badaniami objęto próbki w kształcie wiosełek (o długości całkowitej 150 mm, długości części ograniczonej liniami równoległymi 60 mm, szerokości na końcach 20 mm, szerokości wąskiej części 10 mm i grubości 4 mm). Filament podgrzewano do temperatur 220°C; 230°C; 240°C oaz 250°C; był on osadzony na szklanym stole roboczym drukarki o temperaturze 80°C. Próbki drukowano zarówno w zamkniętej komorze, jak i bez komory. Stwierdzono m.in., że korzystnie na właściwości badanego tworzywa oddziałuje to pierwsze rozwiązanie. Najwyższymi właściwościami wytrzymałościowymi, jak i najwyższej jakości powierzchni, cechowały się próbki wykonane filamentem odgrzanym do temperatury 240°C, wykonane z zżyciem komory.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

129 - 144

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/33/files/assets/common/downloads/In%C5%BCynieria%20wytwarzania%20i%20konstrukcje%20maszyn.pdf?uni=2badbc11958847f0c1fc2b5b4be2d704

Book

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE 2022. Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

09.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0