Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Dopuszczalność ograniczeń wolności sprawowania kultu religijnego (uzewnętrzniania religii) w stanach nadzwyczajnych, stanie zagrożenia epidemicznego oraz stanie epidemii

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

105 - 110

Book

Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i religii. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Ministry points / chapter

20.0