Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Językowa funkcja bieli i czerni w powieści "Widnokrąg" Wiesława Myśliwskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.5] Linguistics

Title variant

EN The linguistic function of white and black in the novel Widnokrąg by Wiesław Myśliwski

Year of publication

2023

Published in

Język. Religia. Tożsamość

Journal year: 2023 | Journal volume: 1 | Journal number: 27

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • biel
 • czerń
 • szarość
 • strój
 • kwitnienie
 • żałoba
 • pogrzeb
EN
 • white
 • black
 • grey
 • dress
 • flowering
 • mourning
 • funeral
Abstract

PL Niniejszy artykuł analizuje językową funkcję bieli i czerni (oraz pochodnych warian tów szarości) w powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg. Analizując symbolikę bieli, W. Kopaliński zwrócił uwagę na niesione przez nią konotacje powiązane z czystością ducha, duszy oraz radości istnienia. Wyekscerpowany materiał dowiódł, iż w wielu przypadkach języ kowa funkcja kreacyjna bieli pokrywa się z taką właśnie jej recepcją. Binarność bieli podkreśla przywoływany wielokrotnie posąg płaczącej, nagrobnej postaci, pełniącej funkcję funeralną, żałobną. Symboliczna wartość czerni, stereotypowo przypisanej zjawiskom postrzeganym jako złe oraz żałobie, reprezentowana jest w Widnokręgu zazwyczaj w kręgu negatywnie postrzega nych zjawisk i odczuć. Jest ona stałym elementem pochówków, jako tradycyjna część żałobnego konduktu, realizowana przez stroje żałobników i rekwizyty. Incydentalnie barwa ta uwzniośla postaci kreowane ambiwalentnie poprzez dodanie im dystynkcji.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

103 - 114

DOI

10.5604/01.3001.0053.7711

URL

https://jezyk.religia.tozsamosc.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=612473

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

06.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100.0