Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wahania sezonowe zjawisk ekonomiczno-społecznych na obszarze województwa lubuskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Year of publication

2023

Published in

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Journal year: 2023 | Journal volume: 24 | Journal number: 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dekomopzycja szeregów czasowych
  • sezonowość zjawisk
  • województwo lubuskie
Abstract

PL Artykuł ma charakter opisowo-poznawczy. Podjęto w nim próbę scharakteryzowania wahań sezonowych wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych w województwie lubuskim. Z wykorzystaniem metody Census I dokonano dekompozycji sezonowej szeregów czasowych produkcji sprzedanej przemysłu, liczby bezrobotnych, liczby turystów korzystających z bazy noclegowej oraz liczby zdarzeń drogowych w regionie. Analizowano dane statystyczne o miesięcznej częstotliwości za okres 2007-2022. Wyniki badań dowodzą, że wymienione zjawiska pozostają w regionie pod istotnym wpływem czynników sezonowych.

Pages (from - to)

68 - 78

DOI

10.22630/MIBE.2023.24.2.5

URL

https://qme.sggw.edu.pl/

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

10.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0