Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Internet of Things (IoT) w transporcie drogowym

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Title variant

EN Internet of Things (IoT) in road transport

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przemysł 4.0
  • innowacje
  • ekonomia
  • loT
  • logistyczne łańcuchy dostaw
EN
  • Industry 4.0
  • innovation
  • economy
  • Internet of Things) IoT
  • , logistics supply chains
Abstract

PL Zmiany technologiczne, ich rozwój, to obecnie jeden z najważniejszych czynników determinujących potrzeby dostosowania się do warunków rynkowych gwarantujących uzyskanie przewagi konkuren cyjnej i zaspokojenie potrzeb konsumentów. Symbolem dokonujących się zmian technologicznych na rynku jest sieć Internet, komputery, telefony komórkowe i powstające aplikacje. Używane we wszyst kich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego na masową skalę stały się początkiem tworzenia nowego typu społeczeństwa informacyjnego. Obecnie najważniejszą wartością na rynku jest informacja. Każdy, kto jest w stanie zebrać, przetworzyć i użyć informacje w czasie rzeczywistym, jest na dobrej drodze ku uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Artykuł porusza kwestię innowacyjnych zmian technologicznych w transporcie drogowym testowanych i wdrażanych obecnie na rynku. Omówiono koncepcje internetu rzeczy (Internet of Things), której głównym zdaniem jest łączenie systemów IT, oprogramowania i użytkowników w sieć, w celu kontrolowania i monitorowania przepływów w czasie rzeczywistym, tworząc tak zwane cyfrowe łańcuchy dostaw.

Pages (from - to)

7 - 18

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/46/

Book

Skuteczne zarządzanie organizacjami. Tom I

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0