Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

The evolution of human resource management

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

PL Ewolucja koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • HRM
  • human capital
  • management
PL
  • HRM
  • kapitał ludzki
  • zarządzanie
Abstract

PL W naukach o zarządzaniu przyjęło się dzielić zasoby firmy13 na materialne i niematerialne14. We współczesnych warunkach konkurowania spada znaczenie zasobów materialnych na rzecz niematerialnych15. Związane jest to nie tylko z generalnym rozwojem nauk o zarządzaniu, ale przede wszystkim z urastającym znaczeniem człowieka w organizacji a co za tym idzie rzeczywistą potrzebą zmiany w podejściu koncepcyjnym do zarządzania ludźmi. Artykuł traktuje o istocie ewolucyjnej koncepcji w zarządzaniu ludźmi

Pages (from - to)

59 - 68

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/47/70/

Book

Skuteczne zarządzanie organizacjami. Tom II

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0