Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Banki na rynku usług w dobie cyfryzacji a podmioty z sektora FinTech

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Title variant

EN Banks on the service market in the era of digitization and entities from the FinTech sector

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • bank
  • competition
  • strategy
  • Fin Tech
  • NeoBank
  • Big Tech
Abstract

PL W artykule zdefiniowano termin „FinTech” oraz przedstawiono genezę jego powstania. Dokonano ogólnej charakterystyki przedsiębiorstw zaliczanych do sektora FinTech-firm innowacyjnych, elastycznych, o zróżnicowanej wielkości, które w obszarze związanym m.in. z transferem kapitału, dostrzegły słabości tradycyjnie funkcjonujących banków i obecnie stanowią dla nich konkurencję w wielu obszarach (NeoBanki i BigTech-y). Przedstawiono i omówiono zasadnicze obszary, w ramach których firmy te podejmują działalność oraz zaprezentowano wyróżniające je cechy, które dają im przewagę konkurencyjną nad bankami. Wymieniono i omówiono obszary, w których banki konkurują z firmami z sektora FinTech, wskazano główne źródła ich niepowodzeń oraz zaproponowano bankom strategie rozwoju, których opracowanie i zastosowanie pozwoliłoby na ugruntowanie ich pozycji na rynku i uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Pages (from - to)

131 - 149

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/47/132/

Book

Skuteczne zarządzanie organizacjami. Tom II

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0