Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Znaczenie perseweracji w modus operandi sprawców zabójstw

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN The importance of perseveration in the modus operandi of homicide perpetrators

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • perseweracja
 • modus operandi
 • sprawca
 • czyn zabroniony
 • zabójstwo
 • przestępstwo
EN
 • perseverance
 • modus operandi
 • perpetrator
 • criminal act
 • murder
Abstract

PL Przedmiotem prowadzonej analizy jest modus operandi sprawców zabójstw z uwzględnieniem wpływu zachowań powtarzalnych na proces powstawania zachowań nie zgodnych z przyjętymi normami. Sam modus operandi jest pewnym charakterystycznym sposobem działania sprawcy przestępstwa, który nierzadko ułatwia w procesie wykrywania sprawcy jego identyfikację. Z kolei zjawisko perseweracji ma związek z uporczywym powtarzaniem i wykonywaniem tych samych czynności w pewien charakterystyczny sposób. Autorzy zwracają uwagę na korelację pomiędzy perseweracją a zindywidualizowanym sposobem działania zabójcy, czyli jego modus operandi, który powstaje przy użyciu fantazji. Ten początkowy i wyimaginowany scenariusz zostaje usilnie zakotwiczony w umyśle sprawcy przestępstwa, po to, by mógł go z czasem modernizować oraz ulepszać. Powoduje to nieustanne powielanie konkretnej czynności, które doprowadza do jej zautomatyzowania i znacznego wypracowania, aby w późniejszym czasie stała się ona precyzyjniejsza. Zachodząca symbioza pomiędzy perseweracją a modus operandi jest niezaprzeczalna oraz w zasadzie niepodważalna, co może być z powodzeniem wykorzystane przez organy ścigania w procesie wykrywania i ustalania sprawcy tego przestępstwa.

Pages (from - to)

41 - 62

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/44/

Book

Młodzi dla bezpieczeństwa. Młodzi o bezpieczeństwie. Perspektywa interdyscyplinarna

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0