Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Współdziałanie Ligi Obrony Kraju i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej gwarantemwzmocnienia bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Cooperation of the Homeland Defense League and the Armed Forces is a guarantee of strengthening national security

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • siły zbrojne
  • bezpieczeństwo narodowe
  • Liga Obrony Kraju
EN
  • Armed Forces
  • national security
  • National Defense League
Abstract

PL W artykule podjęto problematykę współdziałania organizacji pozarządowych z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Ligii Obrony Kraju. Wyjaśniono w nim i omówiono pojęcie współdziałania, zdefiniowano termin siły zbrojne, scharakteryzowano rolę i zadania Ligi Obrony Kraju (LOK). Analizie poddano zasady i formy współdziałania oraz współpracy LOK z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskie

Pages (from - to)

87 - 98

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/48/88/

Book

Organizacje proobronne jako kluczowy element edukacji na rzecz bezpieczeństwa

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0