Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

System ochrony mniejszości narodowych i wyznaniowych w powersalskiej Europie Środkowej jako instrument modernizacji prawno-politycznej

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN The system of protection of national and religious minorities in post-Versailles Central Europe as an instrument of legal and political modernization

Year of publication

2023

Published in

ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Journal year: 2023 | Journal volume: 21 | Journal number: 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • modernizacja
  • ochrona mniejszości narodowych i wyznaniowych
  • Europa Środkowa
  • okres międzywojenny
EN
  • modernization
  • protection of national and religious minorities
  • Central Europe
  • interwar period
Abstract

PL Celem badawczym w niniejszym artykule jest odniesienie się do kwestii, czy – a jeżeli tak, to na ile – stworzony po I wojnie światowej system ochrony mniejszości narodowych (wyznaniowych) – obejmujący tylko niektóre państwa członkowskie Ligi Narodów – był instrumentem modernizacji zobowiązanych do tej ochrony państw. Modernizacji w znaczeniu prawnym,w odniesieniu do rozwiązań prawnych gwarantujących prawa mniejszości, oraz w znaczeniu politycznym – czy służył on pokojowej koegzystencji różnych grup narodowościowych i wyznaniowych w ramach tych państw, czy zapobiegł tendencjom separatystycznym przejawianym przez niektóre z mniejszości i czy rozwiązania prawne znalazły odzwierciedlenie w praktyce politycznej. W artykule odwołano się do analizy przedmiotowej literatury naukowej oraz analizy tzw. małego traktatu wersalskiego z 1919 r., jak również prawno-porównawczego badania innych aktów prawnych. Terytorialny zakres badań obejmuje: Polskę, Czechosłowację, Austrię i Węgry. Zakres temporalny badań obejmuje lata 1918-1939. Osiągnięty rezultat badań nie pozwala na udzielenie jednoznacznie twierdzącej odpowiedzi na pytanie o to, czy powersalski system ochrony praw mniejszości narodowych i wyznaniowych przysłużył się modernizacji prawo-politycznej w opisywanych państwach.

Pages (from - to)

215 - 234

URL

https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/12/riesw-2023-3.pdf

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

140.0