Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Układy wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej z wykorzystaniem biomasy

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN High-efficient distributed cogeneration systemswith the use of biomass

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wysokosprawna kogeneracja
  • kogeneracja rozproszona
  • biomasa
  • RDF
EN
  • high efficiency cogeneration
  • distributed cogeneration
  • biomass
  • RDF
Abstract

PL Biomasa: drewno odpadowe, pelety i zmieszane odpady komunalne o wilgotności <40% można spalać w kotłach rusztowych lub fluidalnych. Tak uzyskane ciepło należy wykorzystywać do ogrze wania i generacji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Chcąc ograniczyć koszty oraz zwiększyć efektywność energetyczną i środowiskową wykorzystania biomasy i odpadów, należy dążyć do ich pozyskiwania lokalnie i wykorzystywać w instalacjach kogeneracyjnych małej mocy. Obecnie w układach kogeneracji wykorzystuje się klasyczne obiegi parowodne i obiegi ze specjalnym płynem o niskiej temperaturze wrzenia - tzw. układy ORC. Uzupełnieniem tych układów, szczególnie w zakresie małych i bardzo małych mocy, mogą być układy z turbinami gazowymi. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń modelowych tego typu układów, zwracając uwagę na ich efektywność energetyczną. Zwrócono uwagę na konieczność projektowania i budowy instalacji i systemów efektywnego spalania biomasy i odpadów, w szczególności odpowiedniej konstrukcji kotłów

Pages (from - to)

79 - 86

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/50/80/

Book

Nowoczesne technologie w przemyśle 2022. Kierunki zmian branży energetycznej.

Ministry points / chapter

20.0