Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wsparcie działań Policji przez Siły Zbrojne RP i Żandarmerię Wojskową w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Support for the activities of the Police by the Polish Armed Forces and the Military Police in the field of protection of public safety and order

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo
  • porządek publiczny
  • Policja
  • Żandarmeria Wojskowa
EN
  • security
  • public order
  • Police
  • Military Police
Abstract

PL We współczesnym państwie obowiązkiem administracji publicznej jest zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, których skutki mogą zagrażać życiu, zdrowiu i mieniu obywateli naszego kraju. Sprawność funkcjonowania służb i instytucji jest oceniana przez pryzmat ich skuteczności w warunkach kryzysu i niepewności. Działania wszystkich elementów systemu powinny być spójne, skoordynowane i wzajemnie się uzupełniać. W każdym z przypadków zaistnienia danego rodzaju zagrożenia musi istnieć prawna i organizacyjna możliwość uruchomienia wszystkich zasobów sił i środków. Jedynym z przykładów jest wykorzystanie sił i środków Żandarmerii Wojskowej do wsparcia działań prowadzonych przez Policję. Wspólne operacje powinna cechować integracja wysiłków obu służb w celu sprawnego przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zagrożeń.

Pages (from - to)

11 - 24

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2024/06/12/

Book

Współdziałanie formacji wojskowych i podmiotów układu pozamilitarnego w obszarze bezpieczeństwa powszechnego

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

12.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0