Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Straż graniczna w zarządzaniu kryzysem migracyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Border guard in migration crisis management

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Straż Graniczna
 • migranci
 • bezpieczeństwo
 • zarządzanie kryzysem
 • granica państwowa
 • wojsko
EN
 • Border Guard
 • migrants
 • security
 • crisis management
 • state border
 • army
Abstract

PL Artykuł ukazuje kryzys powstały na granicy polsko-białoruskiej w związku z napływem migrantów, a w szczególności przedstawia zadania i działania Straży Granicznej mające na celu zapobieganie temu kryzysowi. Autorka prezentuje rolę Straży Granicznej w procesie ochrony granicy państwowej oraz zwraca uwagę na uwarunkowania prawne współpracy Straży Granicznej z Wojskiem Polskim w sytuacji kryzysu migracyjnego

Pages (from - to)

71 - 87

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2024/06/72/

Book

Współdziałanie formacji wojskowych i podmiotów układu pozamilitarnego w obszarze bezpieczeństwa powszechnego

Ministry points / chapter

20.0