Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Zarządzanie Służbą Więzienną oparte na ochronie dynamicznej z wykorzystaniem luki kompetencyjnej

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2023

Published in

The Prison Systems Review

Journal year: 2023 | Journal volume: 118 | Journal number: 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Służba Więzienna
  • służby państwowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
  • ochrona dynamiczna
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie kompetencjami
  • luka kompetencyjna
Abstract

PL Aby system organizacji bazujący na kompetencjach funkcjonował we właściwy sposób, powinny one opisywać możliwie pełny obraz najistotniejszych z punktu widzenia strategii organizacji kompetencji pracowników. Właściwie opracowana grupa kompetencji pozwala na dokonywanie różnego rodzaju ocen i pomiarów poprzez porównanie stanu obecnego ze stanem oczekiwanym lub założonym stanem idealnym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz dotyczących określenia luki kompetencyjnej dla 14 kluczowych stanowisk funkcjonariuszy Służby Więziennej, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony dynamicznej w systemie kadrowym tej organizacji, mającej wpływ na rozwój funkcjonowania tego rodzaju służb w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Główną tezą artykułu jest założenie, że warunkiem wykorzystania i ewaluacji kompetencji w procesie zarządzania Służbą Więzienną jest ich identyfikacja obejmująca elementy takie jak: określenie nazwy ze zdefiniowaniem danej kompetencji; określenie zachowań wskaźnikowych; określenie kategorii personelu i poziomu w hierarchii organizacji jaką jest Służba Więzienna.

Pages (from - to)

21 - 42

URL

http://psr.edu.pl/view/abstract/id/15803

Ministry points / journal

140.0