Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Inteligentne specjalizacje w procesie wzmacniania badań, postępu technologicznego oraz innowacji

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Smart specializations in the process of strengthening research, technological progress and innovation

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • National Smart Specialization
  • innovation
  • research and development
PL
  • Krajowe Inteligentne Specjalizacje
  • innowacje
  • badania i rozwój
Abstract

PL Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) określają priorytety społeczno--gospodarcze krajów/regionów w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz obszary skupienia inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki, konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych, a także poprawę jakości życia społeczeństwa. Celem ustanowienia inteligentnych specjalizacji jest transformacja gospodarki krajowej w kierunku efektywnej gospodarki i tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. KIS stanowią także użyteczny instrument do sprostania wyzwaniom globalnym, takim jak zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne. W artykule zamieszczono opis ewolucji KIS oraz ich wpływu na wzmacnianie badań, postępu technologicznego oraz innowacji.

Pages (from - to)

115 - 125

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/26/116/

Book

Innowacje - od idei po użytkowanie . Teoria i zastosowanie w praktyce. Tom I. By innowacja miała wartość.

Copyrights to the institution

Akademia im. Jakuba z Paradyża

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

06.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0