Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo imprez sportowych nie mających statusu imprezy masowej w systemie zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Safety of sports events that do not have the status of a mass event in the erisis management system

Year of publication

2023

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2023 | Journal volume: 14 | Journal number: 14

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo publiczne
  • impreza niemasowa
  • sytuacja kryzysowa
  • sport
EN
  • public safety
  • non-mass event
  • crisis situation
  • sport
Abstract

PL Przedmiotowy artykuł ma na celu przedstawienie bezpieczeństwa sportowych imprez niemasowych i ich funkcjonowania w systemie zarzadzania kryzysowego w odniesieniu do działań podejmowanych przez służbę powołaną do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w czasie przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy sportowej. Jak również omówienie podejmowanych działań w czasie zaistnienia zdarzenia mającego znamiona sytuacji kryzysowej. W artykule podjęto również próbę omówienia roli i zadań Państwa w budowaniu systemu bezpieczeństwa opartego na systemie zarzadzania kryzysowego w ramach funkcjonujących podmiotów państwowych (służb, inspekcji, straży) samorządowych oraz prywatnych. Podjęto również próbę przedstawienia unormowań prawnych z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych i braku takich regulacji z zakresu imprez nie mających takiego statusu. Szczegółowo omówiono rolę Policji, w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych, procedur postępowania opracowanych i wdrożonych w celu skutecznego działania. Należy również podkreślić, iż przedmiotowy artykuł nie wyczerpuje tematu bezpieczeństwa imprez nie mających statusu imprezy masowej, a jest przyczynkiem do dalszych prac w tym zakresie.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

39 - 59

DOI

10.5604/01.3001.0053.7813

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=612603

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.08.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0