Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie zjawiska rezonansu stochastycznego w diagnostyce akustycznej

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN The use of the stochastic resonance phenomenon in acoustic diagnostics

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • diagnostyka akustyczna
  • rezonans stochastyczny
EN
  • acoustic diagnostics
  • stochastic resonance
Abstract

PL W artykule opisano metodę diagnostyki akustycznej wykorzystującą zjawisko rezonansu sto chastycznego. Zadaniem metody jest wykrycie charakterystycznego dźwięku o małej amplitudzie w środowisku o dużym natężeniu szumu. We wstępie przedstawiono ogólne informacje dotyczące zja wiska rezonansu stochastycznego. Artykuł zawiera rozdział poświęcony symulacji procesu wykrywania dźwięków okresowych oraz rozdział opisujący proces detekcji sygnałów rzeczywistych. Do symulacji użyto sygnał okresowy o amplitudzie mniejszej od przyjętego poziomu dyskryminacji. Do detekcji sygnałów rzeczywistych wykorzystano dźwięki zarejestrowane w środowisku rodziny pszczelej podczas akustycznej aktywności matki pszczelej. Proces symulacji i wyniki detekcji dźwięków rzeczywistych zilustrowano wykresami uzyskanymi podczas obliczeń wykonanych w programie naukowym Octave[1]. W podsumowaniu zawarto analizę otrzymanych wyników i sugestie dotyczące możliwości rozwoju opisanej metody oraz jej praktycznego wykorzystania.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

9 - 22

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/36/10/

Book

Nowoczesne technologie w przemyśle 2022. Innowacje informatyczne

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

10.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0