Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wspomaganie wybranych procesów przemysłowych z wykorzystaniem metod wielokryterialnych

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Application of the WASPAS method in a selected technological process

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wspomaganie procesów przemysłowych
  • metody wielokryterialne
  • WASPAS
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki prac nad zastosowaniem metody WASPAS w doborze opty malnych parametrów procesu cięcia wodno-ściernego, które znacząco wpływają na przebieg procesu badawczego, jednocześnie pozwalając użytkownikowi na pominięcie tych czynników, które mają znikomy wpływ na wyniki. WASPAS to wielokryterialna technika podejmowania decyzji. Jest to metoda ważonej łącznej sumy ocen produktu do optymalizacji parametrycznej. Metoda może wskazywać jedną lub więcej odpowiedzi optymalizacji. Łączy model sumy ważonej (WSM) i model produktu ważonego (WPM). W artykule pokazano, że WASPAS skutecznie wyznacza zestaw optymalnych kombinacji parametrów dla wielu odpowiedzi. Materiałem użytym w badaniach był Inconel-625, tj. stop niklowo-chromowy. Stwierdzono, że szybkość usuwania materiału zależy bezpośrednio od prędkości posuwu i natężenia przepływu ścierniwa. Zwiększenie prędkości posuwu i natężenia przepływu ścierniwa zwiększyło szybkość usuwania materiału obrabianego podczas cięcia strumieniem wody. Największy wpływ na chropowatość miały prędkość przepływu ścierniwa i prędkość posuwu. Zaletą postępowania według schematu WASPAS jest dobór parametrów, które można bardzo dokładnie zoptymalizować, stosując dodatkowy współczynnik . Metoda została uznana za bardziej skrupulatną w porównaniu z innymi.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

109 - 122

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/36/110/

Book

Nowoczesne technologie w przemyśle 2022. Innowacje informatyczne

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

10.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0