Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wiedza o nabywcach jako strategiczny zasób w kontekście uwarunkowań skutecznego planu marketingowego

Authors

[ 1 ] Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance
[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Knowledge about buyers as a strategic resource in the context of the determinants of aneffective marketing plan

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wiedza
  • zarządzanie wiedzą nabywcy
  • plan marketingowy
EN
  • knowledge
  • buyer knowledge management
  • marketing plan
Abstract

PL Współczesne przedsiębiorstwa, aby stać się bardziej konkurencyjne na rynku, powinny nieustannie poszukiwać wartościowych źródeł wiedzy. Takim właśnie źródłem jest wiedza na temat nabywców. Głównym celem artykułu jest prezentacja wiedzy o nabywcach jako strategicznego zasobu przedsiębiorstwa wpływającego na tworzenie skutecznego planu marketingowego. W pierwszej części przedstawiono definicję wiedzy, zarządzania wiedzą nabywcy oraz źródła pozyskiwania wiedzy. W drugiej części omówiono istotę i uwarunkowania planu marketingowego oraz obszary zastosowania wiedzy o nabywcach w planie marketingowym. Artykuł ma charakter teoretyczny, został oparty na literaturze przedmiotu.

Pages (from - to)

79 - 92

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/47/80/

Book

Skuteczne zarządzanie organizacjami. Tom II

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0