Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Концептуальні підходи до формування феномену освіти людей третього віку

Authors

[ 1 ] Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.9] Education

Title variant

PL Konceptualne ujęcia kształtowania się zjawiska edukacji osób trzeciego wieku

Year of publication

2023

Published in

Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych

Journal year: 2023 | Journal volume: 10

Article type

scientific article

Publication language

ukrainian

Keywords
PL
  • trzeci wiek
  • edukacja osób trzeciego wieku
  • aktywna długowieczność
  • integracja wiekowa
Abstract

PL Rosnące zainteresowanie badaczy problemami życiowymi osób w trzecim wieku doprowadziło do pogłębionych badań nad różnymi czynnikami rozwoju osobowości w późnym wieku, wśród których szczególne znaczenie ma edukacja. Realia demograficzne, gospodarcze i społeczne doprowadziły do przemiany podejścia do roli osób trzeciego wieku w społeczeństwie i stworzenia szansy na aktywną i produktywną długowieczność, która w dobie gospodarki postindustrialnej nabrała strategicznego znaczenia. W artykule przedstawiono analizę głównych idei i założeń teoretycznych dotyczących kształtowania się zjawiska edukacji osób trzeciego wieku, które rozwinęły się w kontekście odpowiednich koncepcji sformułowanych w obszarze naukowym psychologii i gerontologii edukacyjnej.

Pages (from - to)

135 - 155

DOI

10.5604/01.3001.0054.0953

URL

https://zeszytnaukowy.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=616010

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

07.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0