Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zaminowanie ukrainy – ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej i poważne wyzwanie dla saperów

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Mining of ukraine – a huge threat to the civil population and a serious challenge for saper department

Year of publication

2023

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2023 | Journal volume: 15 | Journal number: 15

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • engineer troops
  • anti-tank mines
  • anti-personnel mines
  • unexploded ordnance
  • duds
PL
  • wojska inżynieryjne
  • miny przeciwpancerne
  • miny przeciwpiechotne
  • niewybuchy
  • niewypały
Abstract

PL Artykuł jest próbą prezentacji zagrożeń bezpieczeństwa ludności cywilnej wynikających z zaminowania terytorium Ukrainy w trakcie działań wojennych związanych z atakiem na ten kraj wojsk Federacji Rosyjskiej (FR). Zaminowanie Ukrainy spowodowane jest zarówno poprzez: stosowanie na masową skalę środków minersko-zaporowych wykorzystywanych do budowy klasycznych pól minowych (zarówno przeciwpancernych, jak i przeciwpiechotnych), powszechne wykorzystanie w działaniach bojowych improwizowanych urządzeń wybuchowych (z ang. Improvised Explosive Device – IED), różnego rodzaju niewybuchy i niewypały oraz inne przedmioty wybuchowe i niebezpieczne. Autor artykułu opisuje środki walki stosowane w trakcie walk na terytorium Ukrainy, których użycie przyczynia się do zanieczyszczenia terenu i powoduje śmiertelne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prezentuje także zadania realizowane przez służby państwowe Ukrainy w celu rozminowania terytorium tego kraju, aby jak najszybciej zneutralizować zagrożenia generowane przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego i umożliwić ludności cywilnej powrót do normalnego, bezpiecznego życia. W końcowej części artykułu, autor prezentuje polski system realizacji oczyszczania terytorium kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Pages (from - to)

273 - 300

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=619024

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

02.2024

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0