Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Sprawozdanie z VI ogólnopolskiej konferencji naukowej „W stronę człowieka w orzekaniu administracyjnym” gorzów Wielkopolski, 31 marca 2023 r.

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2023

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2023 | Journal volume: 15 | Journal number: 15

Article type

report

Publication language

polish

Keywords
PL
  • orzeczenia administracji
  • pozycja człowieka w orzekaniu administracyjnym
  • zmiany cywilizacyjne
  • rola instytucji publicznych w orzekaniu
Abstract

PL W trakcie konferencji trwała ożywiona wymiana zdań, która pozwoliła na pochylenie się nad pozycją człowieka w orzekaniu administracyjnym. Jurysdykcja administracyjna bez realizatorów istniałaby jedynie w sferze teorii (prawa), a ponieważ jest praktyką, to odbija się w soczewce słabości tkwiącej tak w swoim przedmiocie, jak i podmiotach (realizatorach i adresatach). Człowiek jako adresat działań administracyjnych oraz ten, który realizuje kompetencje orzecznicze, był punktem analiz z różnych perspektyw i w odniesieniu rożnych przepisów prawa. W obliczu licznych przemian zachodzących wokół, chcianych bądź wymuszonych przez pandemię, kryzys, czy po prostu oczywiste zmiany cywilizacyjne, dostrzegamy wyzwania, przed którymi stoi administracja publiczna i sądownictwo administracyjne, urzędnicy, sędziowie i kadra zarządzająca instytucjami publicznymi, podjęcie których będzie miało wpływ na postawę urzędników, sędziów, na wykonywaną przez nich pracę, a w efekcie na odbiór społeczny urzędów, organów administracji i sądów administracyjnych. W działaniach wyżej wskazanych instytucji zmierzających do orzekania o prawach i obowiązkach podmiotów nie można tracić z pola widzenia człowieka

Pages (from - to)

309 - 313

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=619016

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

02.2024

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public