Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wielokryterialna analiza decyzyjna systemów finansowo-księgowych przy użyciu metody AHP

Authors

[ 1 ] Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology
[7.3] Computer and information sciences

Title variant

EN Multi-criteria decision analysis of financial and accounting systems using the AHP method

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • : systemy finansowo-księgowe (FK), kryteria oceny, preferencje, AHP
EN
  • financial and accounting systems, evaluation criteria, preferences, AHP
Abstract

PL W artykule zaproponowano procedurę wielokryterialnej oceny i wyboru systemów finansowo-księgowych (FK) przeznaczonych dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, opartą na wykorzystaniu metody AHP (ang. Analytic Hierarchy Process). Zwrócono uwagę na złożoność problemu decyzyjnego z jednoczesnym wskazaniem przydatności metody AHP w tym procesie. Procedurę zilustrowano na przykładzie. W analizie wykorzystano dane ofertowe trzech wybranych systemów FK. Jednak ze względu na naukowy i publiczny charakter opracowania (oraz możliwość posądzenia o kryptoreklamę) nazwy produktów i producentów zostały utajnione. Zaproponowany szablon struktury kryteriów można wykorzystać do sformułowania treści zapytań ofertowych. Zapytania mogą przybrać postać elektronicznej ankiety skierowanej do dostawców oprogramowania. Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych możliwe jest sporządzenie rankingu dostawców i rekomendowanie najlepszych z nich zgodnie z określonymi preferencjami użytkowników.

Date of online publication

09.2022

Pages (from - to)

77 - 94

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/45/78

Book

Przewaga konkurencyjna w biznesie i gospodarce

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

09.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0